Risicomanagement

Ondernemen en risico’s gaan hand in hand. Elke dag kunt u geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen. Soms een prachtige kans, dan weer een bedreiging voor het realiseren van uw doelen. Sommige risico’s accepteert u, maar andere risico’s wilt u vermijden of beter beheersen. Om deze keuze verantwoord te kunnen maken heeft u inzicht nodig, in wat er mogelijk op u afkomt en hoe daarmee om te gaan.

Inzichtelijk maken top-risico’s

Wilt u de belangrijkste risico’s van uw organisatie beter in beeld brengen ter versterking van uw managementproces? Mogelijk wenst u dit inzicht ook als onderwerp van gesprek tussen u en uw toezichthouder of ter onderbouwing van de continuïteitsreserve van uw organisatie?

Mazars zet kennis uit ruime ervaring in bij het inrichten van een adequaat risicomanagementproces. Samen met uw interne stakeholders inventariseren we de belangrijkste risico’s van uw organisatie (‘Top 10’) en formuleren vervolgens beheersmaatregelen en actieplannen op maat om deze risico’s te mitigeren, passend binnen uw risicotolerantie. Naast het inzicht in risico’s is onze aanpak er ook op gericht het risicobewustzijn en risicomanagementcompetentie binnen uw organisatie te bevorderen voor een duurzame verbetering.

Project- en programmarisico’s

Bent u bezig met een groot veranderproject en mist een risicobeoordeling in de projectaanpak? Wij faciliteren een pragmatische risk-assessment van het project en ondersteunen bij de integratie van risicobeheersing in de projectbesturing. Effectief risicomanagement in projecten en programma’s draagt bij aan het realiseren van gestelde projectdoelstellingen.

Integriteitsrisico’s

Bent u recent geconfronteerd met fraude en wilt u inzicht krijgen in de integriteitsrisico’s die uw organisatie loopt? Of bent u als financiële instelling verplicht een Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) uit te voeren en zoekt u een partij die u hierbij kan helpen? Mazars heeft veel ervaring met het inzichtelijk maken van integriteitsrisico’s binnen (financiële) instellingen. Samen met u faciliteren of reviewen wij een SIRA. De uitkomst benutten wij om u te adviseren over de verbetering van uw interne beheersing van integriteitsrisico’s op een proportionele wijze.

Versterken risicomanagementproces 

Als ondernemer beheerst u al jaren uw risico’s, impliciet en expliciet. Het risicoprofiel van uw onderneming groeit en u heeft al een aantal incidenten meegemaakt. U vraagt zich af of risicomanagement voldoende functioneert binnen uw organisatie. Worden risico’s voldoende expliciet gemaakt in uw managementcyclus en besluitvormingsprocessen? Op basis van uw strategie, organisatiecultuur, governance en beoordeling van uw huidige risicomanagementactiviteiten, presenteren we een plan voor het ontwikkelen van een gestructureerd en geïntegreerd risicomanagementproces. Het plan is desgewenst gebaseerd op COSO-ERM of ISO 31000. Daarbij ontwikkelen wij bij u de competenties om risicomanagement in de organisatie levend te houden, door managers en medewerkers te betrekken in de projectaanpak.

Monitoren operationele en compliance risico’s

U heeft onvoldoende grip op de operationele processen en compliance en heeft behoefte aan het versterken en structureren van de interne beheersing. Door het opzetten van een risico-controleraamwerk brengen wij gestructureerd in beeld welke risico’s u loopt, verbonden aan de proces- of compliance-doelstellingen, hoe deze worden beheerst en welke verbeteringen nodig zijn. Met deze aanpak bent u in staat de interne beheersing continu te monitoren en aanpassingen door te voeren waar nodig. Wij betrekken het management in de aanpak omdat eigenaarschap essentieel is voor het succes. Met het Data Analytics & Insights team van Mazars werken wij samen om te onderzoeken of de inzet van data-analysetechnieken (data-analysetechnieken) hierbij behulpzaam kunnen zijn. Wij verrijken ons graag en leren continue van nieuwe vormen van risico’s die wij in verschillende sectoren en processen tegenkomen.