Prinsjesdag 2022: Maatregelen mkb-bedrijven

Op Prinsjesdag 2022 zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2023 voor u op een rijtje gezet. Wat verandert er voor u?

Box 2 (aanmerkelijk belang) verhoging tarief – 2 belastingschijven vanaf 2024

Aanmerkelijk belanghouders zijn aandeelhouders van een bv met een belang van ten minste 5%. Hier geldt het regime van box 2. Het tarief bedraagt momenteel 26,9% en er is geen sprake van belastingschijven. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (bijvoorbeeld dividendopnamen uit de bv of verkoop van aandelen) wordt vanaf 2024 anders belast.

Als het belastingplan wordt aangenomen, zal vanaf 2024 sprake zijn van twee belastingschijven. De eerste schijf loopt tot € 67.000 en hiervoor geldt een tarief van 24,5%. De tweede schijf is het bedrag boven de € 67.000 en hiervoor zal een tarief van 31% gaan gelden als het belastingplan ongewijzigd wordt aangenomen.

Indien een aanmerkelijk belanghouder substantiële dividenduitkeringen wenst te doen, of zijn aandelen wenst te verkopen, dan is het goed om te overwegen of dit inkomen nog in 2023 kan worden gerealiseerd.

Voorstel afschaffing doelmatigheidsmarge salaris directeur-grootaandeelhouder (dga)

De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee een dga zijn of haar salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. Als het belastingplan wordt aangenomen, dan wordt de doelmatigheidsmarge met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. Hierdoor zal het gebruikelijk loon veelal hoger worden vastgesteld.  

Voorstel verhoging tarieven vennootschapsbelasting en verlaging eerste tariefschijf

Het voorstel is dat de grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het lage tarief wordt verhoogd van het huidige tarief van 15% naar 19%.

2022

2023

Tarief schijf 1

15%

19%

Tarief schijf 2

25,80%

25,80%

Schrijfgrens

€ 395.000

€ 200.000

Winsten vanaf € 200.000 worden met ingang van 1 januari 2023 tegen 25,8% belast als het belastingplan ongewijzigd wordt aangenomen.

Er kan worden overwogen om dit jaar nog de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken om zo per vennootschap van de eerste tariefschijf te profiteren. Dit is maatwerk advisering omdat verbreking van de fiscale eenheid, afhankelijk van de situatie, per saldo nadelige effecten kan hebben. Dit voordeel wordt in 2023 minder als deze wijziging ongewijzigd wordt aangenomen. Neem daarom contact op met uw adviseur.

Voorstel om de opbouw oudedagsreserve voor ondernemers in box 1 te beëindigen

Het voorstel is dat ondernemers in box 1 vanaf 1 januari 2023 niet meer ten laste van de winst aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) mogen toevoegen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2023 de oudedagsreserve dus niet meer verder kan worden opgebouwd.

De huidige oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd, mag blijven staan. Op basis van de voorgestelde overgangsbepaling kan de op 31 december 2022 reeds opgebouwde oudedagsreserve in de toekomst nog wel worden afgewikkeld op basis van de regels die op 31 december 2022 gelden.

Ondernemers in box 1 dienen dit jaar te bezien of zij vanaf het jaar 2023 op een andere wijze pensioen kunnen opbouwen dat aftrekbaar is in box 1 als compensatie voor het afschaffen van de dotaties aan de oudedagsreserve.  

Voorstel van versnelde afbouw van zelfstandigenaftrek voor ondernemers

Reeds gold dat de zelfstandigenaftrek zou worden afgebouwd. In het Belastingplan 2023 is nu voorgesteld om de zelfstandigenaftrek vanaf 1 januari 2023 versneld af te bouwen tot € 1.200 in 2026 (voorheen 2030) en in 2027 verder te verlagen naar € 900. In 2023 zal deze nog € 5.030 (was € 6.310) bedragen.

Beleidsbesluit gecodificeerd voor omzetten ingegane oudedagsverplichting naar lijfrente

Er is voorgesteld om het beleidsbesluit, waarbij belastingplichtigen ruimere mogelijkheden krijgen, de ingegane oudedagsverplichting in eigen beheer bij de onderneming om te zetten in een lijfrente vast te leggen in de wet. Het is de bedoeling dat oudedagsverplichting ook vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd van de belastingplichtige kan worden omgezet in een lijfrente. Het is de bedoeling dat dit mogelijk gaat worden met terugwerkende kracht tot 1 januari april 2017.

Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn als de vennootschap waarin de oudedagsverplichting is ondergebracht wordt geliquideerd.

Vastgoed buiten fbi-regime

De winst van een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is tegen 0% belast. Er is aangekondigd om per 1 januari 2024 een maatregel te introduceren waarbij fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) niet meer direct in vastgoed mogen beleggen.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2023, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85. Hij helpt u graag verder.