De effectiviteit van doneercampagnes: van donateur naar regisseur

De samenleving verandert in rap tempo en goededoelenorganisaties moeten meebewegen om toekomstbestendig te blijven. Door een veranderend geefgedrag en de stevige concurrentie binnen de goededoelensector staan de inkomsten en werkzaamheden van goede doelen onder druk. Daarom is het van essentieel belang om kritisch te (blijven) kijken naar de effectiviteit van uw doneercampagnes en de wensen en behoeften van uw (potentiële) donateurs. Hoe kunt u een campagne-euro zo effectief mogelijk besteden?

Verantwoording

We leven anno 2020 in een moderne netwerksamenleving. Een samenleving waarin digitale platformen een steeds grotere en belangrijkere rol zijn gaan spelen. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag gehad op de vorm van doneren. Hoe bekend en vertrouwd het beeld van een collectant met zijn of haar collectebus ook aanvoelt, het blinde vertrouwen van mensen in goede doelen is lager dan vroeger. Er moet meer verantwoording worden afgelegd en meer transparantie worden geboden.

Generatieverschillen

Niet alleen de doneervorm is veranderd, ook worden goede doelen geconfronteerd met generatieverschillen. Waar de naoorlogse generaties opgroeiden met een toenemende welvaart, hebben de latere generaties relatief vaker te maken met schulden. Dat gegeven gekoppeld aan het feit dat deze generaties vaak in een periode van hun leven zitten waarin ze bijvoorbeeld een auto of eigen huis kopen, zorgt ervoor dat er minder geld overblijft.

Toch blijkt de actiebereidheid bij jongeren in de leeftijd tot 30 jaar groot te zijn, maar sluit dit niet altijd aan op de manier waarop goede doelen hun processen inrichten. Jongeren willen op een andere manier betrokken worden en vaak niet op structurele basis doneren. In plaats daarvan kiezen ze vaker voor flexibele donaties aan kleinere particuliere initiatieven. Daarom zijn er in veel gevallen nieuwe strategieën nodig om deze generaties te bereiken en met hen samen te werken. Strategieën die aansluiten bij wat deze generaties beweegt.

Goed gevoel

Goede doelen stonden lang bekend om hun lieve, pluizige en soms wat behouden karakter. Met dit imago zijn ze langzaam maar zeker aan het afrekenen. Dat is, zeker in een periode waarin de inkomsten teruglopen en de concurrentie moordend is, van grote waarde.

Deze ontwikkeling zien we ook duidelijk terug bij doneercampagnes. Door creatiever te denken, pogen goededoelenorganisaties bij het lanceren van campagnes niet alleen om inkomsten te genereren, maar ook om in te spelen op het gevoel van (potentiële) donateurs. Op deze manier wordt het meegeven van het goede gevoel aan donateurs onderdeel van de campagne. Meer dan ooit stemmen goededoelenorganisaties hun campagnes af op de wensen van hun doelgroepen en hebben donateurs inspraak bij de invulling hiervan. Donateurs vervullen daardoor steeds meer de rol van regisseur.

Campagnestrategie

Het bepalen van een effectieve campagnestrategie is daarom essentieel. Daarbij is het in kaart brengen van bijvoorbeeld de socio-demografische gegevens van uw (potentiële) doelgroep van groot belang. Vervolgens is het belangrijk om de bestede campagne-euro’s inzichtelijk te maken en te analyseren. Daarom is het als goededoelenorganisatie een goede zaak om te investeren in het verzamelen, opslaan, beveiligen en analyseren van uw data.

Aangezien de inkomsten van goededoelenorganisaties teruglopen, is het voor uw organisatie van groot belang om ook intern meer efficiency te bereiken en daarmee bijvoorbeeld overheadkosten te verlagen. Toepassingen als Robotic Process Automation (RPA) en chatbots geven organisaties de mogelijkheid om een zogenaamde ‘digital workforce’ te creëren om hiermee slimmer en efficiënter te kunnen werken en medewerkers te ontlasten bij de veelvoud aan repetitieve handelingen die zij dagelijks moeten uitvoeren.

Met behulp van process mining kunt u analyseren waar in een bepaald proces deze efficiëntieslag mogelijk is. Daarnaast is het door de inzet van RPA mogelijk om in een relatief korte tijd automatisering toe te passen, zonder dat daar allerlei aanpassingen voor nodig zijn in bestaande bedrijfsapplicaties of IT-infrastructuur. Ook het inzetten van een chatbot kan voor uw organisatie interessant zijn bij de communicatie met uw donateurs.

De overgang naar een meer datagedreven organisatie vraagt ook om organisatorische, technologische en personele investeringen. Hier horen vragen bij als: ‘Wat voor IT-infrastructuur heeft u nodig?’ en ‘Over welke competenties moeten mijn werknemers beschikken die passen bij een meer datagedreven organisatie?’. Wij helpen u daar graag bij.

Campagnemanagement

Campagnemanagement is het totale proces van het bedenken, ontwerpen, plannen, uitvoeren, controleren, beheersen en evalueren van campagnes. Hierbij worden systemen, procedures, mensen en data samengebracht tot een succesvolle campagne. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe het campagnebudget is ingezet en welke resultaten er zijn behaald. Door deze resultaten vast te leggen, ontstaat er voor uw organisatie klantinzicht. Met behulp van dit inzicht wordt de kwaliteit van de data gewaarborgd en kunt u doneercampagnes efficiënter en effectiever realiseren. Hiermee zorgt u ervoor dat u de bestede campagne-euro’s zo effectief mogelijk inzet.

Mazars kan u helpen

De specialisten van Mazars hebben diepgaande kennis van en ruime ervaring met de goededoelensector en het ontwikkelen en implementeren van data-analyseoplossingen. Wij beschikken over de juiste technologie om u te ondersteunen bij het analyseren en optimaliseren van uw doneercampagnes en inzicht te geven in uw donatiepotentieel.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over het analyseren en optimaliseren van doneercampagnes? Neem dan contact op met Mariëlle van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 83. Zij helpt u graag verder.