Een praktische gids over duurzaamheid voor raden van bestuur en managementteams

15 november 2021 - Nu maatschappelijke verwachtingen steeds meer doorklinken in het ondernemingsbestuur, moeten bedrijven hun bedrijfsmodellen zodanig ontwikkelen dat zij duurzaam waarde creëren die niet alleen de aandeelhouders ten goede komt, maar ook interne en externe belanghebbenden en de maatschappij.

Om bedrijven te ondersteunen, hebben ecoDa en Mazars hun krachten gebundeld en deze praktische gids gemaakt om bestuursleden en leiderschapsteams te helpen bij het navigeren door hun duurzaamheidsreis en het behalen van duurzaam succes. Van de vraag waarom leiders zich zouden moeten inzetten voor het bevorderen van duurzaamheid, tot hoe ze tot vastberaden actie kunnen komen; deze gids biedt een breed scala aan inzichten over welke aspecten overwogen en welke vragen besproken kunnen worden.

Aan de hand van een praktische benadering gaat de gids in op het belang van leiderschap en sturing bij duurzaamheidsinspanningen en de toenemende wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden waarmee bestuurders op dit gebied worden geconfronteerd. De gids is bedoeld voor raden van bestuur van beursgenoteerde en particuliere bedrijven.

Zeven kritische succesfactoren voor een duurzaam bestuur en leiderschapsteam

Ten eerste biedt de gids inzicht waarom bestuurders en managementteams duurzaamheid hoog op hun agenda moeten plaatsen, waarbij zeven kritieke succesfactoren worden beschreven waarop bestuurders zich kunnen richten bij het uitstippelen van de weg die voor hen ligt:

• Leiderschap en tone-at-the-top

• Doelgericht

• Stakeholdergericht

• Sterke organisatiebrede cultuur van duurzaamheid

• Duurzaamheid diep verankerd in het hele bedrijf

• Een lerende benadering

• Openheid in rapportage

Belangrijke vragen en praktische vervolgstappen om duurzaamheid aan te pakken

Het tweede deel biedt een reeks vragen waarmee directies en managementteams kunnen vaststellen op welke gebieden verdere actie nodig is. Het laatste deel biedt een hulpmiddel om te beoordelen in welke fase van het duurzaamheidstraject een bedrijf zich momenteel bevindt.  

Aan de hand van deze praktische gids kunnen directies en managementteams nagaan welke veranderingen de grootste de grootste impact zullen hebben en welke prioriteiten ze moeten stellen om een duidelijk actieplan op te stellen, afgestemd op hun bedrijf.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over duurzaamheid of over de gids? Neem dan contact op met Jessica Boekhoudt per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34. Zij helpt u graag verder. 

Document

A practical guide on sustainability