Verhoging belastingrente naar 6% voor de inkomstenbelasting

12 juni 2023 – Per 1 juli 2023 stijgt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 4% naar 6%. Deze stijging werkt door naar de belastingrente die berekend wordt over onder andere een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting.

De verhoging van de belastingrente geldt niet voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting. Dit percentage van de belastingrente blijft gelijk (8%).

Wanneer bent u belastingrente verschuldigd?

Als u een (voorlopige) aanslag ontvangt met een te betalen bedrag kan daar belastingrente over verschuldigd zijn. Dat is het geval als de (voorlopige) aanslag wordt opgelegd na het verstrijken van zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar.

Voor een (boek)jaar dat is geëindigd op 31 december 2022 betekent dit concreet dat over de periode vanaf 1 juli 2023 belastingrente is verschuldigd. Deze belastingrente wordt berekend tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag. 

Hoe kunt u belastingrente beperken of voorkomen?

U kunt de belastingrente beperken door zo snel mogelijk de aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen. Dit geldt met name voor verstreken periodes zoals het kalenderjaar 2022. Verwacht u over het kalenderjaar 2022 inkomstenbelasting te moeten bijbetalen? Dien dan op korte termijn de aangifte inkomstenbelasting 2022 in of vraag een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 aan.

Meer weten over de verhoging?

Heeft u vragen hebben over de kansen of risico’s die deze wijziging voor u meebrengt? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Nick Brinkman per e-mail of telefoon: (0)88 277 18 51. Zij helpen u graag.

Interessant voor u: