‘Jubelton’: voorstel verlaging aangekondigd per 2023

16 maart 2022 - In het Coalitieakkoord kondigde kabinet-Rutte IV al aan de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel ‘de jubelton’ genoemd, te willen afschaffen. Door de benodigde aanpassingen in de systemen van de Belastingdienst blijkt dit op zijn vroegst per 1 januari 2024 te kunnen. Na een motie en Kamervragen is bekeken of een eerdere verlaging van deze vrijstelling (wel) mogelijk is. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft hierop inmiddels aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet het wenselijk acht de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen

Verlaging naar € 27.231

Volgens de huidige regelgeving kunnen ouders aan hun kinderen onder voorwaarden eenmalig belastingvrij één van de volgende schenkingen doen (cijfers 2022):

1. Schenking voor de eigen woning van maximaal € 106.671, óf

2. Schenking voor een dure studie van maximaal € 56.724, óf

3. Schenking zonder bestedingseis van maximaal € 27.231.

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van maximaal € 106.671 geldt onder voorwaarden ook voor schenkingen tussen derden.

Het voorstel vanuit het coalitieakkoord is om de schenkingsvrijstellingen voor de eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen naar € 27.231. Dit bedrag is vastgesteld omdat deze vrijstelling daarmee op hetzelfde niveau komt als de eenmalige vrijstelling voor schenkingen door ouders aan hun kinderen zonder bestedingseis.

Afschaffing per 2024

Het coalitieakkoord voorziet in afschaffing van de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024. Bij afschaffing ontstaat de vraag hoe moet worden omgegaan met de spreidingsmogelijkheid voor het doen van schenkingen over een periode van drie jaar. In reactie op Kamervragen heeft staatssecretaris Van Rij aangegeven dat de spreidingsmogelijkheid mogelijk wordt geëerbiedigd voor schenkingen die zijn gedaan vóór 1 januari 2024. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen.

Vervolg

Het recente voorstel van het kabinet tot verlaging van de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt net als de afschaffing van de vrijstelling per 1 januari 2024 verwerkt in het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning of wilt u dit jaar nog gebruikmaken van de verruimde schenkingsvrijstelling? Neem dan contact op met Sanne Jansen-Verbakel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 08. Zij helpt u graag verder.

Ook interessant voor u: