De coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring

3 juni 2020 - De uitbraak van de coronacrisis in Nederland heeft geleid tot verschillende vraagstukken die samenhangen met de accountantsverklaring die bij de jaarrekening moet worden verstrekt.

Collega Anton Dieleman heeft hierover voor het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht een artikel geschreven. Dit artikel gaat in op controleopdrachten met een onderscheid tussen controleverklaringen die betrekking hebben op jaarrekeningen met een balansdatum die vóór de uitbraak van de coronacrisis in Nederland ligt en controleverklaringen bij een jaarrekening met een balansdatum die na de uitbraak ligt. Vervolgens beschrijft Anton de situatie van beoordelings- en samenstellingsopdrachten. 

Lees onderstaand het artikel.

MEER WETEN?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder.

Document

Coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring