Duurzaamheid in onroerend goed: een ESG-transitie

Van de vastgoedsector wordt steeds meer gevraagd om zijn manier van werken ingrijpend te veranderen om zo te voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van CO2-uitstoot. Een belangrijke prioriteit voor de sector is om een transitie te bewerkstelligen die beter voldoet aan de ESG-criteria. Hoe effectief is deze transitie tot nu toe geweest?

Het nieuwe rapport van Mazars, Navigating sustainable real estate: the ongoing ESG transformation, is gericht op de vertaalslag van een MVO-visie naar een operationele ESG-strategie.

Voor het rapport 'Navigating sustainable real estate: the ongoing ESG transformation' zijn vijftien gerenommeerde stakeholders geïnterviewd. Met als doel strategische en operationele visies te delen over ESG-strategieën die in het bedrijfsleven worden toegepast. Daarnaast belicht het rapport het belang van de initiatieven die worden gerealiseerd door verschillende brancheorganisaties, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  1. Maak gebruik van het ESG-raamwerk: Duurzaamheidsmaatregelen in de vastgoedsector en bij hun eindgebruikers hebben zo'n hoge prioriteit gekregen dat ze niet meer kunnen worden genegeerd. Organisaties heroverwegen hun bedrijfsmodellen om te waarborgen dat ESG een centrale rol speelt in de strategie en organisatieaanpak. 
  2. Regelgeving: Regelgeving is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de vastgoedsector. Organisaties moeten niet alleen hun externe impact beperken, maar zich ook aanpassen aan de klimaatverandering zelf. 
  3. Tools: De installatie van systemen voor gegevensverzameling is essentieel. Data is belangrijk en tegelijkertijd ook omvangrijk. Data moet verzameld en begrepen worden. Verschillende systemen kunnen hier van cruciaal belang zijn. Ze stellen teams in staat om tijd te besparen en om de kwaliteit en beschikbaarheid van data te verbeteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ESG-transitie in de vastgoedsector? Neem dan contact op met Arno van der Wijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 33 of met Jessica Boekhoudt per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34. Zij helpen u graag verder.

Document

Navigating sustainable real estate