De Optimize aanpak

Om ervoor te zorgen dat de belangrijkste bedrijfsoptimalisaties en de toekomstige positionering van de onderneming kunnen worden gerealiseerd zetten wij, samen met u, onze kennis in. Hiervoor hebben wij de bedrijfsanalysemethode Optimize ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op de belangrijke factoren die succes stimuleren, terwijl tegelijkertijd de langetermijnwaarde van uw onderneming wordt geoptimaliseerd. Wij noemen dit gestructureerde proces de ‘Optimize’ aanpak.

De aanpak

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsanalyse is de Optimize Hub die eigendom is van Mazars. Met behulp van deze online tool wordt het Optimize proces transparant voor u en krijgt u uiteindelijk inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden en actiepunten voor uw onderneming in het kader van het optimaliseren van de aandeelhouderswaarde.

Het Optimize proces wordt gefaciliteerd door Optimize professionals van Mazars die een op maat gemaakte rapportage schrijven om u te helpen identificeren waar de kansen liggen voor groei en winstgevendheid op de lange termijn.
De Optimize aanpak bestaat uit drie stappen:

1. Begrijpen
Deze stap staat in het teken van het begrijpen van het doel van de onderneming door  de langetermijnstrategie inclusief doelstellingen te verhelderen en het verbinden van de ondernemer en het managementteam hiermee.

2. Analyseren: De huidige positie vaststellen.
Bij het analyseren gaat het om het vaststellen van de huidige positie van de onderneming. Dit wordt gedaan door het verschil te identificeren tussen de huidige positie en de doelstelling ten aanzien van de verschillende aspecten zoals:

  • de marktpositie
  • de kwaliteit van de bedrijfsprocessen
  • de effectiviteit van werknemers en de teams
  • de financiën en risico’s

3. Optimize:
De laatste stap is het daadwerkelijke optimaliseren /  ‘Optimizen’. Dit wordt gedaan door het identificeren van acties om de verschillen te minimaliseren en de gewenste prestaties te realiseren.

De voordelen

Mazars geeft ondernemers inzicht in de uitdagingen waar ze voor staan, die hun aandacht vragen bij het opbouwen en behouden van een succesvolle onderneming. Dankzij onze ervaring met verschillende ondernemingsvormen in verschillende sectoren, hebben wij de kennis om de vraag achter de vraag te stellen. Op die manier kunnen wij u helpen de kansen te identificeren die groei, duurzaam rendement en winstgevendheid kunnen opleveren voor uw onderneming. Onze aanpak is gericht op het in kaart brengen van aandachtspunten die op lange termijn de optimale aandeelhouderswaarde nastreven.

Resultaten voor de onderneming

Het uiteindelijke doel is om de aandeelhouderswaarde op de lange termijn te maximaliseren. Focus op de lange termijn resulteert in de onderstaande voordelen:

  • Geformuleerde ondernemingsdoelstellingen.
  • Geïdentificeerde belangrijke acties die tot succesvollere bedrijfsresultaten en daarmee tot verbetering van de aandeelhouderswaarde leiden.
  • Samenvatting van de risico’s die een bedreiging vormen voor het realiseren van de gewenste positionering en prestaties.
  • Meetbare verbetering van het rendement van de onderneming en het creëren van extra zekerheid dat de langetermijnwaarde wordt geoptimaliseerd.

Meer weten?

Wilt u weten hoe Mazars u met Optimize kan helpen? Neem dan contact op met Kees de Heus per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 85. Hij helpt u graag verder of brengt u in contact met een Optimize professional uit uw regio.

Document

Optimize brochure.pdf