Third Party Assurance

De vraag "hoe veilig is mijn data bij u?", is een vraag waarmee u vaker te maken krijgt. Transparantie over de manier waarop u met data omgaat is ontzettend belangrijk. Uw klanten willen weten welke maatregelen u heeft getroffen en volgens welke standaarden u werkt. Maar aan welke IT-richtlijnen moet u voldoen?

De specialisten van Mazars kunnen u hierover adviseren en voorzien van assurancerapportages of certificering. Het bieden van zekerheid en assurance wordt in toenemende mate als eis gesteld bij offerte- en aanbestedingstrajecten. De toegevoegde waarde van veiligheid en transparantie wordt steeds meer onderkend en als onderdeel gezien van de te leveren IT-dienst.

Inzicht in de IT-werkelijkheid

Door het uitvoeren van een third party-onderzoek wordt er niet alleen gekeken naar de procedures, maar ook naar de IT-werkelijkheid: hoe is het systeem ingericht, hoe wordt het systeem gebruikt, welke risico’s brengt dit met zich mee en hoe worden ze beheerst? Door middel van een rapport kunt u antwoord geven op de vragen en verwachtingen van uw klanten. Third party-mededelingen bieden zekerheid over de beheersing van uitbestede diensten. Hierbij wordt door een derde, onafhankelijke partij inzicht verschaft in de mate waarin een proces of systeem voldoet aan vooraf gedefinieerde normen. De meest bekende third party-mededeling in de markt is de ISAE 3000 standaard, waarvan de ISAE 3402 en SOC 2 standaard afgeleid is. Door deze internationaal geaccepteerde standaard is het mogelijk om aan belanghebbenden aantoonbaar te maken dat uw interne processen en systemen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Mazars kan u helpen bij

Het IT Audit & Advisory team van Mazars bestaat, naast gekwalificeerde IT-auditors, uit specialisten en adviseurs op het gebied van IT-governance en -compliance, privacyregelgeving, informatiebeveiliging, cybersecurity en data-analyse. Ons team is compact, wendbaar, beschikt over specialistische kennis en heeft een nationale en internationale dekking. Onze kennis en ervaring reikt van het verstrekken van allerlei vormen van digital assurance en het wegnemen van cybersecurityrisico’s tot aan het vaststellen of voldaan wordt aan de relevante digitale wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen wij issues in IT-projecten identificeren, een IT due diligence uitvoeren en het daadwerkelijk digital transformeren van een gehele (IT-)organisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Achmed Bouazza per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 88 of met Niels Verhagen per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 13. Zij helpen u graag verder.