Supply chain due diligence & Human Rights

Zijn uw ketenrisico’s onder controle?

Duurzaamheid gaat over het creëren van langetermijnwaarde voor alle belanghebbenden door kansen te benutten en risico's te beheersen op basis van sociale, milieu- en economische factoren.

Deze langetermijnwaarde wordt niet alleen bepaald in uw eigen proces, maar in uw gehele waardeketen. Mazars kan uw organisatie helpen de kansen en risico’s in uw waardeketen te benoemen en te begrijpen.

Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken, zoals: mensenrechten, diversiteit, niet-betaling van leefbare lonen, klimaatverandering, waterschaarste en onethische bedrijfspraktijken in de toeleveringsketens.

Wat is Supply Chain Due Diligence

Due diligence, gepaste zorgvuldigheid, is het proces waarbij ordernemingen hun mogelijke nadelige effecten op mensenrechten en milieu,  identificeren, voorkomen, beperken en verantwoorden. Het due diligence proces omvat de gehele waardeketen van een onderneming. Dit betekent activiteiten, producten en diensten, zakelijke relaties en toeleveringsketens. Het due diligence proces is een essentieel onderdeel in de besluitvorming en omgang met de geïdentificeerde risico’s van ondernemingen. Bij de uitwerking van gepaste zorgvuldigheid staan niet de risico’s voor de onderneming centraal, maar de rechten van andere belanghebbenden, zoals werknemers en lokale gemeenschappen.

Onze aanpak

Mazars kan u helpen bij het monitoren of uw organisatie de juiste bedrijfsprocessen heeft en het nauwkeurig beoordelen van de impact op de mensenrechten. De UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's) zijn de leidende principes en Mazars is medeauteur van het UN Guiding Principles Reporting Framework  (www.UNGPreporting.org) om ondernemingen te helpen dergelijke systemen te verankeren.

Het UNGP Reporting Framework is een uitgebreide leidraad voor ondernemingen om te rapporteren over hoe zij de mensenrechten respecteren. Het bevat een korte reeks gerichte vragen waarop elk bedrijf een antwoord zou moeten hebben, zowel om te weten of het zaken doet met respect voor mensenrechten, als om anderen te laten zien welke vooruitgang het boekt. Het Reporting Framework wordt ondersteund door twee soorten richtlijnen: implementatierichtlijnen voor bedrijven die rapporteren en assurance-richtlijnen voor interne auditors en externe assurance providers.

Waarde voor u

U heeft inzicht in uw ketenimpact op mens en milieu en kan deze omzetten naar kansen voor uw organisatie en haar stakeholders. Bovendien kunt u anderen meenemen in de voortgang door hierover te kunnen communiceren.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen over dit product, of op het gebied van duurzaamheid, neem dan contact op met Jessica Boekhoudt via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34 of met Danny Janssen via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 20. Zij helpen u graag verder.