CSR bij Mazars: meer dan MVO

Wij geloven dat CSR meer is dan kijken naar de wereld en welke plek wij innemen in de maatschappij. Wij willen vooral ook weten hoe de wereld naar ons terug kijkt. Welke verwachtingen stakeholders van ons hebben. Met die inzichten bouwen we verder aan het realiseren van onze lange termijn ambitie om meer waarde te creëren dan te verbruiken.

Als het gaat om sustainability streven wij als onderneming één doel na: een duurzame, kwalitatieve bijdrage leveren aan de vraagstukken van deze tijd, door bewuster met elkaar, met het milieu en de maatschappij om te gaan. Vanuit deze overtuiging hebben wij een Corporate Social Responsibility (CSR) beleid dat steeds in beweging blijft. Een beleid dat authentiek en betrokken is en naadloos aansluit bij onze waarden.

Duurzaamheid bij Mazars 

Mazars inspireert medewerkers, klanten, relaties én overige stakeholders om bewuster met elkaar, het milieu en de maatschappij om te gaan. Wij spannen ons in om waarde te creëren en toe te voegen. Aan de hand van vijf hoofdthema’s (Maatschappelijke betrokkenheid, Mens, Bedrijfsethiek, Milieu en Ketenverantwoordelijkheid) verbinden wij stakeholders binnen en buiten Mazars met elkaar en de maatschappij.

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Een bijdrage leveren aan de samenwerkingsverbanden van Mazars, doneren aan een goed doel of stichting of het vrijwilligerswerk van onze medewerkers zijn slechts enkele manieren om betrokkenheid bij de maatschappij te tonen. Mazars toont haar betrokkenheid o.a. middels de Mazars Foundation. De Mazars Foundation is het platform waar onze medewerkers de mogelijkheid krijgen hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Zo hebben onze medewerkers zich de afgelopen jaren hard ingezet voor bijvoorbeeld Stichting Opkikker.

Ontwikkeling van onze mensen

Onze mensen zijn vanzelfsprekend onze belangrijkste bron voor het creëren van toegevoegde waarde. Het is dan ook essentieel dat de belangen, talenten en motieven van onze ‘Mazarianen’ herkend, erkend, gerespecteerd en ontwikkeld worden. Daarom hecht Mazars veel waarde aan het welzijn van de medewerkers. En stimuleert Mazars haar mensen het beste uit zichzelf te halen, want talentontwikkeling begint bij jezelf! Wij bieden onze medewerkers een uitgebreid opleidingsprogramma voor de ontwikkeling van technical skills, leadership en business development.

Diversiteit

Wij investeren in een cultuur waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zijn of haar kwaliteiten tot bloei te laten komen, met goede opleidingsmogelijkheden en uitdagend werk. Ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of levensovertuiging. Dat doen wij niet alleen omdat diversiteit en respect voor het individu onderdeel uitmaakenvan onze kernwaarden, maar vooral omdat diversiteit op kantoor leidt tot andere, inspirerende inzichten en daarmee een betere kwaliteit van dienstverlening.

Milieu

Het beschermen van het milieu is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Het beschermen van de wereld waarin we leven en werken is gaat ons allemaal aan. Denk bijvoorbeeld aan energieverbruik van computers en andere apparatuur. Maar ook automobiliteit en aanvoer van voorraden hebben impact op het milieu. Wij hebben programma’s ontwikkeld om deze impact te verminderen en leveren actief een bijdrage aan het beperken van de energieconsumptie, vervoer, afval, recycling. Ook bij de keuzes voor en inrichting van onze vestigingen hanteren we de duurzaamheidsprincipes zoals deze verankerd zijn in onze strategie.

Verschil maken? Investeer in CSR! 

Met een geïntegreerd CSR-beleid kunt u zich positief onderscheiden. Bovendien biedt CSR vele kansen en voordelen. Mazars heeft diverse bedrijven begeleid en ondersteund om hun CSR-beleid en -strategie uit te stippelen. Wellicht kunnen wij hierin ook iets voor u betekenen.

Meer informatie? 

Wilt u meer weten over CSR en de voordelen voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Share