Ubo zijn als bestuurder van een not-for-profit stichting of vereniging, wat betekent dat voor u?

5 juni 2020 - Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd en wel zodanig dat ook voor stichtingen en verenigingen een ultimate beneficial owner (ubo) vastgesteld moet worden. Dit onderwerp leeft binnen de not-for-profit sector. Daarom even kort op een rij wat een ubo ook al weer is en wat de gevolgen voor u als bestuurder zijn wanneer u als ubo wordt aangemerkt.

Wat is een ubo?

Ubo is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de ‘uiteindelijk belanghebbende’. Een ubo is de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% van het eigendomsbelang houdt. Of die direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht kan uitoefenen bij besluiten over het wijzigen van de statuten. Daarnaast worden ook de natuurlijke persoon die op een andere manier de feitelijke zeggenschap (zoals via een bijzondere overeenkomst) over de rechtspersoon heeft, als ubo aangemerkt. Als dergelijke personen ontbreken, worden in de wet op grond van een ‘terugvaloptie’ alle statutair bestuurders van een rechtspersoon als ubo aangewezen. Dit heeft tot gevolg dat in de klassieke not-for-profit stichting of vereniging de ubo’s altijd de statutaire bestuurders zullen zijn, zij worden ook wel ‘pseudo-ubo’s’ genoemd. De gegevens van de ubo zullen internationaal worden uitgewisseld. Daarnaast worden de persoonsgegevens van de ubo opgenomen in het door Europa verplicht gestelde ubo-register, dat in alle Europese landen is of wordt ingesteld. In Nederland wordt op dit moment het wetsvoorstel voor het ubo-register in het parlement behandeld; naar verwachting zal de wet in de loop van 2020 in werking treden, waarbij een overgangsperiode zal gaan gelden.

Wat zijn de gevolgen voor uw stichting of vereniging?

Alle Wwft-plichtigen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en administratiekantoren moeten klantenonderzoek verrichten bij de stichtingen en verenigingen. Hierbij worden vanaf 25 juli 2018 de ubo’s onderzocht en worden extra gegevens over de bestuurders vastgelegd als zij ubo zijn. Daarbij moeten de Wwft-plichtigen rekening houden met een rapport van de Europese Commissie , waarin de not-for-profit sector wordt aangemerkt als een sector met een vermeend hoog risico voor het faciliteren van criminaliteit, ofwel witwassen.

Aandachtspunt is dat Wwft-plichtigen en de overheid ten aanzien van de uitvoering van de Wwft-verplichtingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten naleven. De AVG schrijft voor dat de Nederlandse wet en de Europese regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens niet verder mogen gaan dan redelijkerwijs nodig is. Wij vragen ons af of het als ubo aanmerken van not-for-profit bestuurders wel in overeenstemming is met de AVG.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wwft en uw ubo-verplichtingen? Neem dan contact op  met Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten, advocaat Ondernemingsrecht en specialist op het gebied van de ubo per e-mail of per telefoon: +31 88 627 22 91, Xander Alders, Pellicaan Advocaten, advocaat per e-mail of per telefoon: +31 88 627 22 87 of met Sander Boomman, sectorleider Not-for-Profit per e-mail of per telefoon: +31 277 12 27. Zij helpen u graag verder.