Whitepaper – Optimalisatie van de bedrijfsresultaten

Mazars helpt middelgrote ondernemingen al jaren om verder te groeien en is geïnteresseerd in de vraag wat de drijvende krachten zijn achter dit sleutelsegment in de markt. Om hier beter inzicht in te krijgen, hebben we de financiële gegevens van 72.000 middelgrote ondernemingen uit de EU geanalyseerd over een periode van vier jaar.

Wat is onderzocht?

We hebben in het onderzoek zowel gekeken naar het businessmodel als naar vier key performance indicatoren (KPI) die bepalend zijn voor de levensvatbaarheid en de aandeelhouderswaarde van een onderneming op de lange termijn. Deze KPI’s betreffen: winstgevendheid, rendement, liquiditeitspositie en solvabiliteit.

Onze belangrijkste bevindingen:

  • Er is een aanzienlijk verschil geconstateerd in de prestaties tussen middelgrote ondernemingen uit de EU en tussen de best en slechtst presterende ondernemingen.
  • De liquiditeitspositie is bij de meeste middelgrote ondernemingen, zelfs ook bij de best presterende ondernemingen, extreem laag.
  • Het gevoerde businessmodel en de marktpositie van een onderneming hebben een significante invloed op de bedrijfsprestaties.
  • De prestaties van een onderneming kunnen binnen vier jaar al aanzienlijk worden verbeterd. Bijna de helft van de slechtst presterende ondernemingen is in de 4-jaars periode van het onderzoek één of twee prestatieniveaus omhoog gegaan.

Dit doet twee dingen vermoeden. Ten eerste, dat er voor middelgrote ondernemingen op elk niveau mogelijkheden zijn om hun prestaties te verbeteren. En ten tweede, dat het binnen een bepaald businessmodel voornamelijk interne – en geen externe – factoren zijn die hen ervan weerhouden om betere resultaten te boeken. Waar ondernemingen het vaak hebben over externe factoren die verdere groei in de weg staan, bijvoorbeeld de impact van landelijke economische factoren, blijkt uit ons onderzoek dat de échte sleutels tot succes in werkelijkheid vaak zaken zijn waar ondernemingen zelf iets aan kunnen doen. Dat betekent dat de ondernemers en de managementteams zelf het vermogen hebben om meer te bereiken met hun onderneming. Optimize kan hen daarbij helpen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe Mazars u met Optimize kan helpen? Neem dan contact op met Kees de Heus per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 85. Hij helpt u graag verder of brengt u in contact met een Optimize professional uit uw regio.