Accounting & reporting

Wij helpen u door het complexe en continu veranderende speelveld van (financiële) verslaggevingsregels te navigeren.

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van accounting en financiële verslaggeving zijn wij u graag van dienst wanneer u ondersteuning nodig heeft op dit vlak. Bijvoorbeeld bij het verwerken van een bijzondere of complexe transactie, een transitie naar IFRS of een review van uw jaarrekening om verbeterpunten te identificeren. Onze experts helpen u zowel met periodieke werkzaamheden als met het oplossen van incidentele vraagstukken. Ook kunnen ze u ondersteunen bij het onderbouwen van standpunten voor uw onafhankelijk accountant.

Onze diensten

  • Algemeen accounting advies: Met uitgebreide expertise in zowel IFRS als Nederlandse verslaggevingsregels (‘Dutch GAAP’) kunnen wij u adviseren over de correcte verwerking van bijzondere of complexe transacties. Hierbij valt te denken aan een breed scala aan onderwerpen, bijvoorbeeld fusies en overnames, testen op bijzondere waardeverminderingen, omzetverantwoording, financiële instrumenten, consolidatie, op aandelen gebaseerde betalingen of leasing.
  • Accounting change: Wij helpen u graag bij uitdagingen op het gebied van de implementatie van veranderende verslaggeving, zowel onder IFRS als onder Nederlandse verslaggevingsregels. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de implementatie van nieuwe verslaggevingsstandaarden of wijzigingen daarvan. Maar ook indien u wijzigt van verslaggevingsstelsel (bijvoorbeeld een transitie naar IFRS) kunnen wij u helpen bij het identificeren van verschillen en het in lijn brengen met het nieuwe stelsel.
  • Annual report scan: Door middel van een review van uw jaarverslag kunnen wij u adviseren over de mate waarin u voldoet aan relevante wetgeving, waaronder bijvoorbeeld Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9, IFRS, de NL Corporate Governance Code en het Besluit Niet-Financiële Informatie.
  • Group (re)structuring and consolidation support: Indien uw organisatie onderdeel is van een (internationale) groep kunnen wij u ondersteunen bij het identificeren en adresseren van verslaggevingsvraagstukken bij veranderingen in uw groepsstructuur, ondersteunen bij consolidatievraagstukken of adviseren bij de toepassing van consolidatievrijstellingen binnen uw groepsstructuur.
  • ESEF reporting: Beursgenoteerde ondernemingen dienen volgens het European Single Electronic Format digitaal te rapporteren in XBRL. Wij hebben hier uitgebreide ervaring mee en begeleiden u in het voldoen aan deze wetgeving van a tot z.
  • Trainingen op maat: Wij verzorgen graag een verslaggevingstraining op maat voor uw organisatie. Te denken valt bijvoorbeeld aan een update training om uw financiële afdeling te trainen in de laatste wijzigingen op het gebied van financiële verslaggeving.