Publicatie ‘Management board report 2021’

8 april 2022 – Onze publicatie ‘Bestuursverslag 2021’ geeft een overzicht van de Nederlandse vereisten ten aanzien van het bestuurverslag over boekjaar 2021 (artikel 2:391 BW, DAS 400 ‘Bestuurverslag’ en EU-vordering). Wij hebben voorbeelden opgenomen uit door Nederlandse entiteiten gepubliceerde jaarverslagen. Deze voorbeelden dienen slechts ter illustratie.

Mazars kan u helpen

Wij kunnen u assisteren bij het opstellen van een bestuursverslag. Ook voor andere verslaggevingsvraagstukken kunt u bij ons terecht, evenals voor trainingen over Dutch GAAP en IFRS.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze publicatie of Dutch GAAP / IFRS? Neem dan contact op met Dingeman Manschot per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 2700 10 70 of Inge van Sloun per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 63. Zij helpen u graag verder.

Document

Management board report 2021