Audit readiness

Wij helpen u om de inrichting van uw financiële afdeling en (rapportage)processen vorm te geven en zorgen dat u gereed bent voor de accountantscontrole.

Vanuit onze ervaring met financial audits hebben wij expertise opgebouwd over de inrichting van een effectieve en efficiënte financiële functie binnen een breed scala aan organisaties qua bedrijfstak en omvang. Vanuit die expertise helpen wij u richting te geven aan de inrichting van uw financiële functie en de onderliggende processen, om u in staat te stellen accuraat en tijdig uw cijfers te kunnen rapporteren.

Tevens ondersteunen wij u door te zorgen dat uw organisatie ‘audit ready’ is: wij weten als geen ander waar een onafhankelijk accountant op focust en wat hij van u verwacht om zijn opdracht uit te kunnen voeren. Wij helpen u zodat u gereed bent voor de accountantscontrole. Het doel hierbij is te zorgen dat de accountantscontrole zo soepel mogelijk verloopt en u onnodige kosten van meerwerk kunt vermijden.

Onze diensten

  • Quality financial close: Wij brengen de huidige kwaliteit van uw proces rondom de financiële afsluiting en rapportage in kaart en adviseren over verbetermogelijkheden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de automatisering van handmatige processen, het verbeteren van uw accounting manual, ondersteuning bij de consolidatie of het inrichten van een template jaarverslag.
  • Audit readiness: Wij stroomlijnen uw voorbereidingsproces voor de start van de accountantscontrole met een duidelijke audit trail en heldere en accurate documentatie zodat uw organisatie klaar is voor een ‘no surprises’-audit. Dit kan zowel betrekking hebben op uw financiële informatie alsook op niet-financiële informatie die u rapporteert (bijv. ESG-verslaggeving).