Duurzaamheid: versnelling noodzakelijk

6 december 2021 - Veel bedrijven in de markt Transport en logistiek werken al jaren aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zij zijn zich bijvoorbeeld zeer bewust van de grote negatieve gevolgen van de verbranding van fossiele brandstoffen voor ons klimaat, en de impact van de almaar groeiende transportstromen op de leefbaarheid van grote steden. Zij investeren daarom in steeds schonere voertuigen. Dat is natuurlijk hartstikke goed, maar helaas is het nog niet genoeg. Het is inmiddels duidelijk dat er meer en ingrijpendere maatregelen nodig zijn. De Europese Unie zal daarom met de nieuwe wet- en regelgeving meer aandacht voor duurzame ontwikkeling stimuleren.

Wet- en regelgeving

In april 2021 heeft de Europese Commissie de conceptversie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd. Deze richtlijn is een opvolging van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en verplicht bedrijven die voldoen aan twee van de drie onderstaande criteria tot uitgebreidere rapportage alleen over het boekjaar 2023 op het gebied van Environment, Society en Governance (ESG):

1)     > 250 werknemers

2)     > €20 mln op de balans

3)     > €40 mln omzet

Het doel van deze verplichte transparantie is dat investeerders zich vooral zullen richten op de meest duurzame ondernemingen en dat consumenten vooral duurzame producten zullen kopen.

Naast de toekomstige rapportageverplichtingen over bijvoorbeeld CO2-uitstoot (energie en brandstofverbruik), diversiteit, ongevallen of ziekteverzuim, blijft er ook andere wet- en regelgeving voortvloeien uit de Europese Green Deal. Deze zal vooral gericht zijn op de reductie van CO2-uitstoot, maar betreft bijvoorbeeld ook emissieloze zones. Zo mogen in Nederland vanaf 2022 alleen Euro 6- en elektrische vrachtwagens milieuzones in.

Behalve het pushen en verplichten verschijnen er ook stimulerende maatregelen zoals subsidies en zijn er vanaf 1 januari ook fiscale voordelen te behalen met betrekking tot milieuvriendelijke investeringen. Duidelijk is in ieder geval dat er in een sneltreinvaart nieuwe wet- en regelgeving op ons afkomt.

Onze aanpak

Wij zijn ervan overtuigd dat uw aandacht voor meer duurzame bedrijfsvoering, naast voordelen voor maatschappij en milieu, ook economische kansen biedt. Wij ondersteunen transport- en logistiekondernemingen graag in hun duurzame ontwikkeling. Wij hanteren daarbij een eenvoudig stappenplan, waarin wij samen met u uw ESG-verplichtingen, risico’s en kansen inventariseren, een duurzaamheidsstrategie op maat formuleren en ondersteunen bij de implementatie daarvan. Desgewenst kunnen wij ook adviseren bij de inrichting van uw duurzaamheidsrapportage en daar assurance bij verlenen.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten hoe wij u kunnen ondersteunen in de verduurzaming van uw bedrijf? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85 of met Jessica Boekhoudt per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34. Zij helpen u graag.