Cultuur

Culturele instellingen vervullen een belangrijke maatschappelijke behoefte en staan steeds meer in de belangstelling van de politiek en de samenleving. Bij organisaties in de culturele sector, zoals schouwburgen, kunstpodia en musea, is cultureel ondernemerschap duidelijk aanwezig. Culturele instellingen zijn door marktwerking genoodzaakt om de lat steeds hoger te leggen bij het realiseren van hun doelstellingen, bedrijfsmatig te werken, kosten te beheersen en aanvullende inkomsten te genereren.

Uw uitdagingen

Met onze sectorspecifieke kennis en brede ervaring kunnen wij u en uw culturele instelling ondersteunen bij uitdagingen, zoals:

  • Uw belastingplicht: de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing die al dan niet van toepassing zijn, alsmede de vrijstellingen die onder bepaalde voorwaarden van kracht zijn op uw culturele instelling.
  • Uw ANBI-status: het krijgen van een ANBI-status en de specifieke verplichtingen en uitdagingen om die ANBI-status te behouden. Met onze ANBI-quickscan ontdekt u snel of uw instelling nog aan de voorwaarden voldoet.
  • De Governance Code Cultuur: Mazars kan u helpen te voldoen aan de richtlijnen door invulling te geven aan het besturingsmodel en een jaarlijkse risicoanalyse uit te voeren om (onder andere) belangenverstrengeling te voorkomen en de gemaakte afspraken ten aanzien van de prestaties te waarborgen.
  • De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640: deze richtlijn schrijft voor op welke manier culturele instellingen zich dienen te verantwoorden richting haar stakeholders. De uitgebreidheid van de verslaggeving hangt onder andere af van het specifieke karakter en haar omvang en complexiteit. Onze specialisten kunnen u helpen uw jaarverslaggeving op de juiste wijze vorm te geven.
  • Weerstandsvermogen: het formuleren van een gefundeerde onderbouwing van de gewenste omvang van uw eigen vermogen en het in kaart brengen van de mogelijke risico’s.

Onze aanpak

Ons multidisciplinaire team van sectorspecialisten helpen organisaties zonder winstoogmerk hun belastingvrije status te behouden. Mazars biedt een scala aan fiscale, audit- en adviesdiensten om de operationele continuïteit te waarborgen en een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen. U heeft één aanspreekpunt dat een team van ervaren professionals aanstuurt die zich verdiepen in uw specifieke behoeften. 

Onze diensten

  • IT-audit en advisory
  • HR-advies
  • Governance
  • Wet normering topinkomens

Interessant voor u:

Documenten

Hoe om te gaan met onderhoud in de jaarrrekening
Brochure Maatschappelijke organisaties in beweging
Mazars OSINT Benchmark 2020 - Non Profit.pdf