Financial Advisory Services

Het Financial Advisory Services team van Mazars levert financiële expertise bij transacties, herstructureringen, waardemanagement, externe verslaggeving, financiële geschillen, rechtbankprocedures en forensisch onderzoek.

Transaction Services

Iedere aankoop of verkoop is uniek. Maatwerk is daarom essentieel om verzekerd te zijn van goede resultaten. De specialisten van Mazars helpen u op alle vlakken van due diligence: zowel bij het managen van overnameprocessen als bij het verkopen van uw onderneming (vendor due diligence). Zij voorzien u van relevant advies en ondersteuning, zodat u zeker weet dat wanneer u zich aan een deal bindt, de risico’s tot een minimum beperkt zijn.

Corporate Finance

Wat uw ambitie ook is, onze ervaren corporate finance adviseurs helpen u bij het initiëren, onderhandelen, structureren en afsluiten van uw financiële transacties. Wij ondersteunen zowel nationale als internationale opererende ondernemingen op het gebied van fusies en overnames. Hierbij begeleiden wij verschillende belanghebbenden zoals ondernemers, corporates, managementteams, private equity, participatiemaatschappijen en financierende banken. Samen met u doorlopen wij het gehele traject naar een succesvol resultaat - of dit nu een verkoop, aankoop, fusie of overname betreft.

Valuation

Waarderingen spelen een belangrijke rol bij de meeste transacties, of het nu acquisities of afsplitsingen zijn, herstructureringen, werknemersparticipaties of overdracht tussen aandeelhouders als gevolg van geschillen of in het kader van opvolging. Onze valuation services bestrijken een breed scala van sectoren en ondernemingsactiviteiten van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen, familiebedrijven, MKB bedrijven en financiële instellingen.

Forensic, Litigation & Arbitration

Mazars verricht complexe onderzoeken in het kader van geschillenbeslechting over de hele wereld en draagt bij aan positieve oplossingen. Dit doen wij onder meer door het bepalen en documenteren van relevante feiten en gebeurtenissen, het analyseren van financiële informatie en het concluderen op basis van de financiële impact.

Share