Litigation & arbitration

Resultaatgerichte diensten voor geschillenbeslechting afgestemd op uw behoeften.

Geschillen zijn vaak complex en onderhevig aan veranderingen. Mazars biedt de financiële- en verslaggevingsexpertise om u, uw cliënt en de rechtbank te helpen bij complexe kwesties. Onze deskundigen beschikken over ruime ervaring als partijdeskundige, onafhankelijke deskundige of bindend adviseur in rechtszaken en in nationale en internationale arbitrage.

We zijn trots op onze commerciële en pragmatische aanpak. We leveren bij elke opdracht maatwerk welke gericht is op het garanderen van topkwaliteit op een kosteneffectieve manier. 

Doorgaans bouwen we een opdrachtteam op dat het best past bij de vereisten van de kwestie; of dat nu een team is dat uitsluitend bestaat uit proces- en arbitragespecialisten of een team dat ook specialisten uit onze audit- en assurance-, belasting- of financiële adviespraktijk omvat. Onze partners houden toezicht op ieder aspect van elke opdracht, zodat u op de kwaliteit van onze dienstverlening kunt vertrouwen. 

We kunnen onze bevindingen presenteren in de vorm van een schriftelijke rapportage of deskundigenbericht, maar ook als getuigenis door middel van een mondelinge getuigenverklaring of verhoor wanneer dat nodig is. 

Door onze gespecialiseerde teams in 20 rechtsgebieden over de hele wereld hebben we de perfecte uitgangspositie om te assisteren bij opdrachten over de hele wereld. 

Onze diensten  

We treden regelmatig op in een breed scala aan geschillen, waaronder: 

  • Geschillen met betrekking tot financiële verslaglegging
  • Garantiegeschillen
  • Overige transactie-gerelateerde geschillen
  • Schadeberekeningen en -beoordelingen
  • Geschillen omtrent bedrijfswaarderingen
  • Verzekeringsclaims
  • Claims wegens beroepsnalatigheid

Waar nodig bieden we extra ondersteuning in de vorm van financieel-forensische technologiediensten, waaronder data-acquisitie, -verwerking, -hosting, -analyse en -productie met onze maatwerkoplossing voor data-imaging en eDisclosure.   

Onze mensen 

Mazars is een wereldwijde partnership en onze experts over de hele wereld zijn in staat om snel en effectief te handelen met als doel een positief resultaat bij complexe grensoverschrijdende opdrachten.