Forensic investigation & compliance

State of the art onderzoek bij geschillen en een vermoeden van fraude of corruptie.

Als er onverhoopt een vermoeden is van onregelmatigheden zoals fraude en corruptie, of er is sprake van een geschil, dan is het belangrijk om gedegen en kwalitatief hoogwaardig onderzoek uit te voeren. Op grond van een dergelijk onderzoek kunnen vervolgens passende (verbeter)maatregelen worden genomen. Dat kunnen maatregelen zijn met grote consequenties. Daarnaast kunnen de onregelmatigheden of geschillen leiden tot reputatieschade of financiële schade. Het doen van onderzoek in deze omstandigheden is een specialistisch vak en het vereist discretie, vakmanschap, maar ook oog voor de vele belangen die een rol spelen. Het helpt wanneer een dergelijk onderzoek door ervaren onderzoekers wordt uitgevoerd. Onderzoekers die onpartijdig zijn en die oog voor de relevante details hebben.

Onze aanpak

Wij onderscheiden ons met onze expertise door diepgaande onderzoeken uit te voeren met een hoge standaard voor de kwaliteit. Tegelijkertijd houden wij rekening met de zorgen van betrokkenen ten aanzien van bijvoorbeeld reputatie, vertrouwelijkheid en het minimaliseren van verstoringen. Als onderdeel van de kwaliteit informeren wij onze opdrachtgever regelmatig over de voortgang en status van het onderzoek.

Onze accountants en fraude-experts hebben uitgebreide ervaring in het doen van objectief onderzoek naar (vermoedens van) fraude, regelgevingsonderzoek, belastingonderzoek en corruptiezaken.

Zodra er problemen zijn geïdentificeerd, zorgen wij voor een passend team dat aan de slag gaat met het vraagstuk. Dat team kan onderzoek doen, financiële analyses maken, schade in kaart brengen, maar ook inzicht geven in mogelijkheden om onregelmatigheden in de toekomst te voorkomen.

Ook kunnen wij trainingen bieden aan interne teams en helpen met ander proactief werk zoals:

 • Risicoprofilering
 • Evaluatie van interne controles
 • Preventieve data-analyse
 • Fraudetraining

Ons forensisch onderzoeksteam beschikt over geavanceerde data-analyse tools om data mining en forensische analyses uit te voeren in het kader van complexe onderzoeks- en procesopdrachten. Gegevens uit meerdere bronnen kunnen beveiligd en centraal op onze locatie worden opgeslagen op een forensisch verantwoorde manier.

Onze mensen

Ons team van toegewijde experts biedt een internationale service, wat betekent dat wij regelmatig onderzoek doen voor nationale en internationale organisaties en dat wij advocatenkantoren ondersteunen. Onze onafhankelijke experts en onderzoekspartners hebben complexe interne onderzoeken geleid. Dit betekent dat we weten wat de juiste stappen zijn en op welk moment de stappen genomen moeten worden. Maatwerk is essentieel. Ieder onderzoek vraagt om een passende aanpak. Dat geldt bijvoorbeeld al voor het definiëren van een goede scope van het onderzoek. Gaat het onderzoek passen bij het doel dat de opdrachtgever heeft? Op grond van de ervaringen van de onderzoekers zijn wij in staat om opdrachtgevers te helpen met het aanbrengen van de juiste focus.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde accountants en fraudeonderzoekers. De onderzoeken voeren we uit aan de hand van hoge kwaliteitsstandaarden, zodat we voor klanten juridisch houdbare en passende, bruikbare producten opleveren.

Wij zijn gespecialiseerd in het presenteren van complexe financiële informatie en ander bewijsmateriaal op een manier die gemakkelijk te begrijpen is en richten ons op de weergave van de feiten. Onze accountants en fraudeonderzoekers zijn objectief, proactief en hebben het inzicht om te helpen.

Risico op fraude is een onderwerp dat alle organisaties serieus moeten nemen. Wij worden regelmatig door klanten ingeschakeld om fraudebewustzijnstrainingen en risicobeoordelingen te verzorgen. Daarnaast bieden wij een volledig scala aan op maat gemaakte fraude- en anti-omkopingtrainingen die we afstemmen op de specifieke behoeften van onze klanten.

Onze diensten

 • Onderzoek naar (een vermoeden van) fraude
 • Het uitvoeren van een feitenonderzoek
 • Onderzoek naar (een vermoeden van) omkoping en corruptie (ABC)
 • Een eerste analyse: de onderzoekbaarheid van klokkenluidersmeldingen
 • Ondersteuning bij geschillen
 • Risicobeoordelingen van fraude en omkoping / corruptie
 • Het begeleiden en opleiden van interne onderzoekers van fraude
 • Het leveren van data-analyses die gericht zijn op het inventariseren van frauderisico’s
 • Het ondersteunen bij en uitvoeren van complexe e-Discovery onderzoeken

Document

Opstellen frauderisicoanalyse