Independent business review

Een deskundige kijk op de bedrijfsresultaten en een voorstel voor adequate oplossingen.

Een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling kan een keerpunt betekenen voor een bedrijf dat in problemen verkeert. Dit wordt vaak in opdracht van een betrokken bank, schuldeiser of andere belanghebbende opgesteld en geeft een eerlijk beeld van de financiële resultaten. Daarnaast biedt het adviezen, oplossingen en strategieën om de moeilijkheden waar u mee te maken heeft te boven te komen.  

Onze aanpak   

Een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling evalueert eerst de achterliggende situatie van uw bedrijf en stelt de barrières vast die u meteen moet slechten. Vervolgens zet de onafhankelijke bedrijfsbeoordeling de beschikbare opties en proactieve maatregelen uiteen die de toekomst van uw bedrijf op de lange termijn veiligstellen. Mogelijk is het ook de opmaat naar minnelijke, constructieve onderhandelingen met crediteuren of andere belanghebbenden.  

Maar het is belangrijk dat de onafhankelijke bedrijfsbeoordeling ook verder kijkt naar de gehele onderneming. Is het management krachtig genoeg? Vertrouwt het bedrijf te sterk op belangrijke leidinggevenden? Is het bedrijf sterk afhankelijk van een aantal klanten of leveranciers? Inzicht door grondig onderzoek naar de samenhang, de mensen en de dynamiek van een bedrijf vormt de basis voor herstel. Welke aspecten grondig onderzoek vereisen, verschilt per bedrijf.  

Ons team van specialisten creëert een betrouwbare en onafhankelijke bedrijfsbeoordeling door het inzetten van een nauwkeurig samengestelde taskforce met verschillende vaardigheden. Met onze pragmatische en praktische aanpak kunnen we niet alleen de problemen vaststellen, maar ook opties in kaart brengen om toekomstige marktkansen te grijpen.   

Onze diensten  

  • Onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen voor banken en crediteuren.  
  • Onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen voor managementteams en besturen.  
  • Grondig onderzoek naar specifieke kwesties zoals belastingen, schuldfinanciering of eenmalige gebeurtenissen.  
  • Vervolgwerkzaamheden zoals herfinanciering en onderhandelingen met kredietverstrekkers.  
  • Ondersteuning bij herstructurering en insolventie om de bevindingen van de onafhankelijke bedrijfsbeoordeling te verhelpen.  

Onze mensen  

We beschikken over professionals op het gebied van onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen in 30 landen, verspreid over alle vijf de continenten, die ruime ervaring hebben met nationale en internationale opdrachten. Dit betekent dat wij uw bedrijf kunnen ondersteunen in moeilijke en uitdagende tijden, ongeacht uw plaats van vestiging.