Werkkostenregeling (WKR)

Bent u een ondernemer met personeel? Dan dient u de werkkostenregeling toe te passen. Wij helpen u graag met de administratieve verplichtingen en informeren u over de fiscale mogelijkheden.

De werkgever is verantwoordelijk voor de WKR

Personeelsfeestjes, kerstgeschenken en een fietsregeling? Het is allemaal relevant voor de WKR. Via de WKR heeft de werkgever de mogelijkheid om bepaalde regelingen onbelast aan werknemers te vergoeden. Zo kan de werkgever de vrije ruimte WKR aanwenden om onbelaste vergoedingen aan werknemers toe te kennen. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever een extra heffing van 80% verschuldigd (eindheffing). Deze eindheffing dient via de aangifte loonheffingen te worden afgedragen aan de Belastingdienst. Niet alle regelingen lopen via de loonadministratie en een goede afstemming tussen de afdeling Finance, HR en salarisadministratie is dus van belang.

WKR & fiscale mogelijkheden

Om de fiscale faciliteiten optimaal te benutten is het van belang om de voorwaarden correct toe te passen. Zo kan een gerichte vrijstelling van toepassing zijn op o.a. vergoedingen voor cursussen, extraterritoriale kosten (30%-regeling), verhuiskosten, internetvergoedingen en mobiele telefoons / laptops. De compensatie van parkeerkosten voor een auto van de zaak kan mogelijk worden gekwalificeerd als intermediaire kosten en is daarmee niet belast met loonheffingen. 

Verder zien we het belang van de werkkostenregeling indien de werkgever een onbelaste, vaste maandelijkse kostenvergoeding aan werknemers heeft toegekend. De vaste kostenvergoeding moet dan uit componenten bestaan die gekwalificeerd kunnen worden als gerichte vrijstelling of intermediaire kosten. Bovendien moet vooraf een representatief kostenonderzoek zijn gedaan onder de werknemers naar de werkelijk gemaakte kosten.

Wat kan Mazars voor u betekenen?

In de praktijk blijkt het lastig om de WKR op de juiste manier toe te passen en optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden. De specialisten van Mazars bieden u de ondersteuning die u nodig heeft. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van een WKR-scan en een digitale WKR-tool. Ook organiseren onze specialisten regelmatig seminars en workshops over de WKR. 

Onze diensten