Dingeman Manschot Partner Financial Reporting

‘The secret is in the dirt’.

Opleiding en werkervaring

Dingeman heeft meer dan 30 jaar ervaring in de accountancy. In deze tijd heeft hij zich gespecialiseerd in financiële verslaggeving (IFRS en RJ). Naast zijn rol bij Mazars is Dingeman vanaf 2021 namens de NBA waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. Tussen 2013 en 2020 was hij lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voordat Dingeman zich toelegde op financiële verslaggeving, heeft hij als auditor gewerkt. Als expert op het gebied van verslaggeving is Dingeman een erkend spreker tijdens trainingen en seminars over verslaggeving.

Dingeman studeerde bedrijfseconomie, financieel administratief, en accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Specialistische ervaring

Expert op het gebied van financiële verslaggeving (IFRS en RJ). Dingeman helpt cliënten en audit teams bij het oplossen van complexe verslaggevingsvraagstukken (bijvoorbeeld fusies en overnames, herstructureringen onder gemeenschappelijke leiding, share-based payments, personeelsbeloningen, financiële instrumenten, conversies van Dutch GAAP naar IFRS, implementatie van nieuwe verslaggevingsregels, zoals IFRS 15 inzake opbrengstverantwoording en IFRS 16 inzake leases).

Specifieke klantervaring

Als expert op het gebied van verslaggeving heeft Dingeman diverse cliënten ondersteund bij de toepassing van IFRS en Dutch GAAP. Hij heeft ook vele inhouse-trainingen voor cliënten verzorgd op het gebied van verslaggeving.

Nevenfuncties

Dingeman is vanaf 2021 waarnemer namens de NBA bij de vergaderingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Voorts is hij voorzitter van de RJ-werkgroep Toegelaten instellingen volkshuisvesting en lid van de RJ-werkgroep Financiële instrumenten. In die rollen is hij op een actieve wijze betrokken bij de ontwikkelingen van verslaggeving binnen Nederland en internationaal. Daarnaast is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan de Erasmus Universiteit.